Cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 2x - 4y - 2z - 10 = 0 và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z = 0. Khi đó vị trí tương đối của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) là:

A.

(P) đi qua tâm của (S)

B.

(P) không cắt (S)

C.

(P) tiếp xúc (S)

D.

(P) cắt (S)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...