Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. Mặt phẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)?

A.

(P1): x - y + z - 2 = 0

B.

(P2): x + y + z + 2 = 0

C.

(P3): x + y - z - 2 = 0

D.

(P4): x + y + z - 2 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có mặt cầu (S) có tâm là I(-1 ; 2 ; 1) ∈ (P4) nên (P4) cắt (S).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...