Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4. (P) là mặt phẳng tiếp xúc với (S) và song song với mặt phẳng (Q): 2x - y + 2z - 4 = 0. Khi đó, phương trình của mặt phẳng (P) là:

A.

(P): 2x - y + 2z + 4 = 0

B.

(P): 2x - y + 2z + 8 = 0

C.

(P): 2x - y + 2z - 4 = 0

D.

(P): 2x - y + 2z - 8 = 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...