Cho mặt cầu (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4.  Đường thẳng nào sau đây cắt mặt cầu (S)?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có, mặt cầu (S) có tâm là I (-1 ; 2 ; 1) ∈ d3 nên d3 cắt (S)
Nhận xét: Ta không nên xét vị trí tương đối của bốn đường thẳng đối với mặt cầu (S) vì làm như thế sẽ rất mất thời gian!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...