Cho mặt cầu (S) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P) có khoảng cách đến O bằng R. M là một điểm tùy ý thuộc (S). Đường thẳng OM cắt (P) tại N. Hình chiếu của O trên (P) là I. Nếu hình chiếu của M trên đường thẳng OI trùng với trung điểm của OI thì ON bằng:

A.

2R

B.

3R

C.

R

D.

R

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tam giác OIN vuông tại I. Gọi M' là hình chiếu của M trên đường thẳng OI. Vì M' là trung điểm của OI nên M là trung điểm của ON (vì MM' // IN). Suy ra ON = 2R.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...