Cho mặt cầu có phương trình (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng . Khi đó vị trí tương đối giữa d và (S) là:

A.

d không cắt (S).

B.

d cắt (S).

C.

d là tiếp tuyến của (S).

D.

d đi qua tâm của (S).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...