Cho mặt cầu có phương trình (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 1)2 = 4 và đường thẳng . Khi đó vị trí tương đối giữa d và (S) là:

A.

d không cắt (S).

B.

d cắt (S).

C.

d là tiếp tuyến của (S).

D.

d đi qua tâm của (S).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta thấy tọa độ tâm I không thỏa mãn phương trình của d (nên phương án "d đi qua tâm của (S)" sai).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...