Cho mạch RLC ghép nối tiếp với nhau, sóng điện từ mà mạch có thể phát ra có tần sổ là bao nhiêu:

A.

f = 2π  .

B.

f =  π .

C.

f =  /2π.

D.

Không có sóng điện từ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...