Cho mạch RLC ghép nối tiếp với nhau, sóng điện từ mà mạch có thể phát ra có tần sổ là bao nhiêu:

A.

f = 2π  .

B.

f =  π .

C.

f =  /2π.

D.

Không có sóng điện từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

f =  π .

Sóng điện từ mà mạch có thể phát ra có tần số là f =  π .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...