Cho mạch một cuộn cảm mắc nối tiếp với một tụ điện C1 thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ1, thay tụ trên bằng tụ C2 thì mạch thu được sóng điện từ có λ2. Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với nhau rồi mắc vào cuộn cảm thì mạch thu được sóng có bước sóng là bao nhiêu:

A.

 (λ1 + λ2).

B.

λ = (λ1 + λ2)1/2.

C.

λ = (λ1 . λ2)1/2.

D.

λ-2 = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ-2 = .

Mạch dao động LC1 thu được sóng điện từ có bước sóng λ1 nên có điện dung C2 được xác định:

C1 =

Mạch dao động LC2 thu được sóng điện từ có bước sóng λ2 nên có điện dung C2 được xác định:

C2 =

Mạch dao động LCb thu được sóng điện từ có bước sóng λ nên có điện dung Cb được xác định:

Cb =

Do C1 ghép nối tiếp C2 nên ta có: .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...