Cho mạch LC, tụ điện có dạng phẳng gồm hai bản kim loại đặt cách nhau một khoảng nào đó, ta di chuyển các bản tụ trên đường thẳng vuông góc với một bản. Hỏi chu kỳ của sóng điện từ phát ra thay đổi thế nào:

A.

Tăng lên.

B.

Giảm đi.

C.

Không đổi.

D.

Tăng lên và giảm đi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tăng lên và giảm đi.

Chu kỳ của sóng điện từ phát ra có thể tăng lên hoặc giảm đi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...