Cho mạch LC để thu một dải sóng người ta mắc thêm một tụ C’, hỏi phải mắc thế nào để dải sóng thu được rộng nhất:

A.

Mắc nối tiếp.

B.

Mắc song song.

C.

Mắc nối tiếp và mắc song song.

D.

Không mắc được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mắc song song.

Mắc thêm một tụ C' song song với tụ C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...