Cho mạch LC để thu một dải sóng người ta mắc thêm một tụ C’, hỏi phải mắc thế nào để dải sóng thu được rộng nhất:

A.

Mắc nối tiếp.

B.

Mắc song song.

C.

Mắc nối tiếp và mắc song song.

D.

Không mắc được.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...