Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Tần số dòng điện là f. Cho: UAB = 2UAM = 4UNB = 200 V. Tính UMN? Biết UAB trùng pha với i.

A.

UMN = 30 V.

B.

UMN = 40 V.

C.

UMN = 50 V.

D.

UMN = 60 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

UMN = 50 V.

Ta có UAM = 100 V; uAM trùng pha với i

UNB = 50 V; uNB chậm pha so với i.

UMN sớm pha so với i góc φ.

Ta có giản đồ véc tơ như hình bên. Từ giản đồ véc tơ:

UMNcosφ + UAM = UAB

cosφ =                   (1)

UMNsinφ = UNB sinφ =      (2)

Từ (1) và (2): UMN = 50 V và tanφ = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...