Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Đặt một điện áp có tần số 50 Hz vào hai đầu M, Q thì vôn kế chỉ 90 V. Khi đó UMN lệch pha 150º và UMP lệch pha 30º so với UNP, đồng thời UMN = UMP = UPQ. Cho R = 30 Ω. Tính điện áp hiệu dụng UMQ và hệ số tự cảm L của cuộn dây? Coi rằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn.

A.

UMQ = 70 V; L = 0,872 H.

B.

UMQ = 80 V; L = 0,827 H.

C.

UMQ = 90 V; L = 0,0827 H.

D.

UMQ = 90 V; L = 0,27 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

UMQ = 90 V; L = 0,0827 H.

 Dựa vào độ lệch pha giữa các điện áp so với nhau và với dòng điện ta có giản đồ véc tơ như hình vẽ.

Theo đề ra UMN = UMP nên tam giác MNP là tam giác cân tại M, MH là đường trung tuyến UL = = 45 V.

UR0 = ULtg30º = 15 V; UMN = = 30 V.

UR = UPQ = UMN = 30 V.

UMQ = = 90 V.

I = ZL = = .R = 15 Ω L = 0,0827 H.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...