Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết: i = cos(100πt) A; UAM = 40cos(100πt + ) V; u lệch pha so với i là . Tìm R, r, L:

A.

R = 30 Ω; r = 10 Ω; L =  H.

B.

R = 40 Ω; r = 20 Ω; L =  H.

C.

R = 50 Ω; r = 30 Ω; L =  H.

D.

R = 60 Ω; r = 10 Ω; L =  H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

R = 40 Ω; r = 20 Ω; L =  H.

Vì mạch không có tụ C nên u sớm pha hơn i. Lấy trục i làm gốc ta có giản đồ véc tơ.

Ta có: I = 1 A; Ur = UAMcos = 20 V = I.r r = 20 Ω

UL = Usin = UAMsin   (*)

UL = V ZL = 20 Ω L = H.

Từ (*) ta có: U = 2UL = 40 Ω; UR + Ur = Ucos = 60 V

R + r = 60 Ω R = 40.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...