Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết: i = cos(100πt) A; UAM = 40cos(100πt + ) V; u lệch pha so với i là . Tìm R, r, L:

A.

R = 30 Ω; r = 10 Ω; L =  H.

B.

R = 40 Ω; r = 20 Ω; L =  H.

C.

R = 50 Ω; r = 30 Ω; L =  H.

D.

R = 60 Ω; r = 10 Ω; L =  H.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...