** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi.

Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng:

A.

id ≈ 0,354sin(314t + 1,05) (A).

B.

id ≈ 3,54sin(100πt + 1,05) (A).

C.

id ≈ 0,354sin(10πt + 1,05) (A).

D.

id ≈ 3,54sin(10t + 1,05) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

id ≈ 0,354sin(314t + 1,05) (A).

Lập biểu thức tính dòng điện tức thời:

Khi K mở, cuộn cảm L có tác dụng trong mạch. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế:

tanφm = = .

φm =   φid = φu – φd ≈ 1,05 (rad).

Biểu thức cường độ dòng điện tức thời:

id = Idsin(ωt + φ) = 0,25sin(314t + 1,05) (A) id ≈ 0,354sin(314t + 1,05) (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...