** Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, A là ampe kế nhiệt (có điện trở không đáng kể), cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, điện trở R = 100 (Ω), tụ điện có điện dung C = 18,5 (μF) ≈ (F). Đặt vào hai đầu M và N của mạch điện một giá trị hiệu dụng không đổi và có biểu thức: uMN = 70,7sin314t (V) ≈ 50sin100πt (V). Khi K đóng hay khi K mở chỉ số của ampe kế không thay đổi.

Hệ số tự cảm L của cuộn cảm tham gia trong mạch là:

A.

L = 1,1 H.

B.

L = 11 H.

C.

L = 10,1 H.

D.

L = 0,11 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = 1,1 H.

Tính L và số chỉ ampe kế:

Theo đề ra ta có: Im = Id

- Khi K mở dòng điện qua R, L, C: Im =

- Khi K đóng dòng điện qua R, C = Id =

Zm = Zd R2 + (ZL – ZC)2 = R2 + ZC (ZL – ZC)2 =

Vì ZC = ≈ 173 (Ω);

ZL = 2ZC = 346 (Ω) L = ≈ 1,1 (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...