** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm.

Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω.

Công suất tiêu thụ của mạch điện là:

A.

P = 120 W.

B.

P = 200 W.

C.

P = 100 W.

D.

P = 210 W.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

P = 120 W.

Công suất tiêu thụ trong mạch là: P = RI2 = 60()2 = 120 (W).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...