** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm.

Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω.

Giá trị L tham gia trong mạch là:

A.

L = (H).

B.

L = (H).

C.

L = (H).

D.

L = (H).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = (H).

ZMB = = 100 (Ω).

= R2 + ZL = = 80 (Ω)

L = = (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...