** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2sinh(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm.

Giá trị R tham gia trong mạch là:

A.

R = 60 Ω.

B.

R = 40 Ω.

C.

R = 50 Ω.

D.

R =70 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 60 Ω.

Giá trị của R: UB = 120 (V).

R = = 60 (Ω).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...