** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt (V). Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 (V), UMN = 85 (V) và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 (W). Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng.

Biết giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là R = 80 Ω.

Giá trị của cuộn cảm L tham gia trong mạch là:

A.

L = (H).

B.

L = (H).

C.

L = (H).

D.

L = (H).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

L = (H).

Đối với cuộn dây ta có: r2 + = = = – r2 = – 802

ZL = 150 (Ω) L = (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...