** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Đặt vào hai điểm A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = 150sin100πt (V). Bỏ qua điện trở dây nối và điện trở khoá K. Biết rằng: khi K đóng các hiệu điện thế hiệu dụng UAM = 35 (V), UMN = 85 (V) và công suất tiêu thụ của cả mạch P = 37,5 (W). Khi K mở, các hiệu điện thế hiệu dụng UAM và UMN vẫn có giá trị như khi K đóng.

Giá trị của điện trở R tham gia trong mạch là:

A.

R = 80 Ω.

B.

R = 18,0 Ω.

C.

R = 8,0 Ω.

D.

R = 81,0 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 80 Ω.

Theo đề bài ta có: UAB = U = (V).

- Khi K đóng: vì U2 +    (1) cuộn dây có điện trở thuần.

- Mặt khác: ()2 = 852 + 352 = 2.35.Ur Ur = 40 (V).

- Ta lại có: P = I2(R + r) = I(UR + Ur) I = = 0,5 (A).

R = = 70 (Ω); r = = 80 (Ω).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...