Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C = 318 μF mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện có dạng uC = 50cos(100πt – ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A.

i = 5cos(100πt – ) (A).

B.

i = 5cos100πt  (A).

C.

i = 5cos(100πt + ) (A).

D.

i = 5cos(100πt – ) (A).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

i = 5cos(100πt – ) (A).

Ta có ZC =  10 Ω I0 = = 5 A.

Vì cường độ dòng điện của mạch chính bằng cường độ dòng điện qua tụ và sớm pha hơn điện áp hai đầu tụ điện nên biểu thức của dòng điện là:

i = iC = i = 5cos(100πt –  + ) = 5cos(100πt – ) (A).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...