Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C = 318 μF mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện có dạng uC = 50cos(100πt – ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

A.

i = 5cos(100πt – ) (A).

B.

i = 5cos100πt  (A).

C.

i = 5cos(100πt + ) (A).

D.

i = 5cos(100πt – ) (A).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...