Cho mạch điện RLC nối tiếp, R thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện u = U0cos100πt (V). Khi R = R1 = 90 Ω và khi R = R2 = 160 Ω thì mạch có cùng công suất P. Biết độ tự cảm L =  H và điện dung của tụ điện C > 10 μF. Tính giá trị điện dung của tụ điện.

A.

30 μF.

B.

40 μF.

C.

20 μF.

D.

60 μF.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 μF.

 Ta có: ZL = ωL = 100π. = 200 Ω; 

P = UIcosφ = RI2 = R PR2 – U2R + P(ZL – ZC)2= 0    (1)

Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch điện là P sẽ có hai giá trị R1 và R2. Hai giá trị R1 và R2 là nghiệm của phương trình (1) R1R2 = (ZL – ZC)2     (2)

Thay R1 = 90 Ω, R2 = 160 Ω và ZL = 200 Ω vào (2), ta tìm được:

C1 = F ≈ 40 μF; C2 = ≈ 9,95 μF < 10 μF.

Theo đầu bài, tụ điện C > 10 μF nên giá trị của tụ điện là 40 μF.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...