Cho mạch điện RLC nối tiếp, R thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch điện u = U0cos100πt (V). Khi R = R1 = 90 Ω và khi R = R2 = 160 Ω thì mạch có cùng công suất P. Biết độ tự cảm L =  H và điện dung của tụ điện C > 10 μF. Tính giá trị điện dung của tụ điện.

A.

30 μF.

B.

40 μF.

C.

20 μF.

D.

60 μF.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

40 μF.

 Ta có: ZL = ωL = 100π. = 200 Ω; 

P = UIcosφ = RI2 = R PR2 – U2R + P(ZL – ZC)2= 0    (1)

Thay đổi R để công suất tiêu thụ của mạch điện là P sẽ có hai giá trị R1 và R2. Hai giá trị R1 và R2 là nghiệm của phương trình (1) R1R2 = (ZL – ZC)2     (2)

Thay R1 = 90 Ω, R2 = 160 Ω và ZL = 200 Ω vào (2), ta tìm được:

C1 = F ≈ 40 μF; C2 = ≈ 9,95 μF < 10 μF.

Theo đầu bài, tụ điện C > 10 μF nên giá trị của tụ điện là 40 μF.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...