Cho mạch điện RLC. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng img1. Cho biết điện áp hiệu dụng img2. Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị:

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ đề bài ta có img1

Ta có giản đồ pha URL vuông pha với URC         img2         img3         img4img5

Mặt khác img6 img7   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...