Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp có tần số 50 Hz, L = 1/π H . Trong mạch có cộng hưởng điện. Điện dung của tụ điện là ?         

A.

10F.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Để mạch cộng hưởng thì img1  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...