Cho mạch điện như hình vẽ:    

Số chỉ của ampe kế A3 là    

A.

1A.

B.

5A.

C.

7A.

D.

15A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7A.

= 7A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...