Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = R2 = R3. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện hiệu dụng chạy qua các điện trở?

A.

I1 = 2I2 = 3I3.

B.

I1 = I2 = I3.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I1 = I2 = I3.

Các cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha được mắc theo kiểu hình sao, các điện trở mạch ngoài được mắc theo kiểu hình sao, mặt khác R1 = R2 = R3 nên mạch điện trở thành đối xứng. Vì vậy cường độ dòng điện hiệu dụng qua các điện trở là như nhau.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...