* Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 6Ω,R2 = 8Ω, R3 = 3Ω. Điện trở Rx có thể thay đổi được.

Hiệu điện thế UAB = 7V.     

Khi Rx = 2Ω thì UMN bằng 

A.

0,6V.

B.

1V.

C.

1,2V.

D.

-1,2V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,2V.

I1 qua R1 và R2: I1 = = 0,5A

Ix qua R3 và Rx: Ix = 1,4A

                          UMN = UMB + UBN = I1R2 - IxRx

                                 = 0,5.8 - 1,4.2 = 1,2V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...