* Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 6Ω,R2 = 8Ω, R3 = 3Ω. Điện trở Rx có thể thay đổi được.

Hiệu điện thế UAB = 7V.     

Khi Rx = 2Ω thì UMN bằng 

A.

0,6V.

B.

1V.

C.

1,2V.

D.

-1,2V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...