* Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 6Ω, R2 = 8Ω, R3 = 3Ω. Điện trở Rx có thể         

thay đổi được. Hiệu điện thế UAB = 7V. Rx bằng bao nhiêu thì UMN = 0 ?

A.

4Ω.

B.

1,5Ω.

C.

6Ω.

D.

1,2Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...