Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 20Ω                   

R2 = 4Ω, R3 = 6Ω. Dòng điện qua R2 là 1A

Số chỉ của ampe kế là

A.

2,5A.

B.

A.

C.

A.

D.

A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A.

U23 = I2R2 = 4V; I3 = A

Số chỉ ampe kế: Ia = I2 + I3 = A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...