Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 20Ω                   

R2 = 4Ω, R3 = 6Ω. Dòng điện qua R2 là 1A

Số chỉ của ampe kế là

A.

2,5A.

B.

A.

C.

A.

D.

A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...