Cho mạch điện như hình vẽ                                

R1 = 2Ω; R2 = 6Ω; R3 = 4Ω; R4 = 10Ω:

Hiệu diện thế trên các diện trở nào là bằng nhau?

A.

U1 = U2.

B.

U1 = U3.

C.

U2 = U3.

D.

U1 = U4.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...