Cho mạch điện như hình vẽ. R là biến trở, tụ điện C có điện dung là (F), X là một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R0, L0, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng UAB không đổi. Khi R = R1 = 90 Ω thì uAM = 180cos(100πt – ) (V); uMB = 60(100πt) (V). Xác định các phần tử của X và giá trị của chúng:

A.

Đoạn mạch chứa L0 = H và C = F.

B.

Đoạn mạch chứa L0 = H và C = F.

C.

Đoạn mạch chứa R0 = 30 Ω và C = F.

D.

Đoạn mạch chứa R0 = 30 Ω và L0 H.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...