** Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω; R1 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω; R2 là một bình điện phân dung dịch sunfat đồng CuSO4 có điện cực bằng đồng, có điện trở R2 = 1,6 Ω.

Biết cường độ I2 của dòng điện đi qua bình điện phân = 2 A.Khối lượng đồng được giải phóng ở catôt trong thời gian 40 phút 20 giây là 

A.

m = 1,59 g.

B.

m = 1,55 g.

C.

m = 1,52 g.

D.

m = 1,50 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

m = 1,59 g.

Áp dụng định luật Pha-ra-đây, chúng ta có:

m =  x It

Thay giá trị bằng số, với I = 2 A, khối lượng nguyên tử của đồng A = 63,55, hoá trị n của đồng trong dung dịch điện phân n = 2, t = 40 phút 20 giây = 2420 s, chúng ta có:

m =  x 2 x 2420

m = 1,59 g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...