** Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω; R1 = R3 = 4 Ω, R4 = 6 Ω; R2 là một bình điện phân dung dịch sunfat đồng CuSO4 có điện cực bằng đồng, có điện trở R2 = 1,6 Ω.

Cường độ I2 của dòng điện đi qua bình điện phân là

A.

I= 2,5 A.

B.

I= 2,3 A.

C.

I= 2,1 A.

D.

I= 2 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện trong các môi trường - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...