Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện                       

có điện trở trong không đáng kể, vôn kế có

điện trở vài ngàn ohm. Khi đóng khóa k vôn kế chỉ 

A.

0v.

B.

3V.

C.

Nhỏ hơn 3V một ít.

D.

Lớn hơn 3V một ít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhỏ hơn 3V một ít.

Trước khi mắc vôn kế:

Dòng điện qua điện trở 30Ω

I30 = = 0,1A                                

Dòng điện qua điện trở 40Ω

I40 = = 0,15A

Hiệu điện thế giữa M và N

UMN = UMA + UAN = - I30. 30 + I40 .40

      = - 0,1 . 30 + 0,15 . 40 = 3V.

Khi mắc vôn kế, có dòng điện qua vôn kế. Do điện trở vôn kế rất lớn nên dòng điện này rất nhỏ, nghĩa là dòng điện I40 giảm một ít. Do đó UMN cũng giảm một ít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...