* Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin

= 1,2V; r0 = 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 8Ω.             

Hiệu suất của mạch điện là 

A.

33%.

B.

67%.

C.

45%.

D.

54%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

67%.

Bộ nguồn tương đương 2 nguồn ghép nối tiếp với               

1 = 3e = 3,6V; r1 = 3r0 = 3Ω và 2 = 2e = 2,4V;

r2  = r0 = 1Ω     

Vậy suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

= 1 + 2 = 6V

r = r1 + r2 = 4Ω.

Dòng điện qua mạch

I = = 0,5 A

Hiệu suất mạch điện

H = = 0,66 ≈ 67%.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...