Cho mạch điện như hình vẽ.

Mỗi đoạn dây có điện trở lũ 1Ω                          

Điện trở RAB là      

 

A.

A.

B.

Ω.

C.

Ω.

D.

Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A.

Mạch điện được vẽ lại như hình (do tính                   

chất đối xứng nên ta tách điểm D ra)

Dễ thấy: 1Ω < RAB < 2Ω

Vậy RAB = Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...