Cho mạch điện như hình vẽ. Khi di chuyển con  

chạy của biến trở về đầu N thì số chỉ của ampe kế và vôn kế sẽ

A.

 tăng,  tăng.

B.

 tăng,  giảm.

C.

giảm,  tăng.

D.

giảm,  giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

giảm,  tăng.

Dòng điện qua mạch: I =

Khi con chạy di chuyển về đầu N, R tăng, do đó I giảm.  chỉ giảm. Uv - Ir. Do I giảm nên Uv tăng.  chỉ tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...