Cho mạch điện như hình vẽ

Hiệu suất của nguồn điện là                           

 

A.

75%.

B.

80%.

C.

85%.

D.

90%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...