Cho mạch điện như hình vẽ

Hiệu suất của nguồn điện là                           

 

A.

75%.

B.

80%.

C.

85%.

D.

90%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

75%.

R2Ω nt R4Ω =>R24=6ΩR24 //R6=>Rb=R6.R24R6+R24=3Ω

Dòng điện qua nguồn: I =  = 3A

Hiệu suất gồm: H = 1 -  = 1 - =0,75 = 75%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...