** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W).

Hệ số công suất của mạch là cosφ = .

Giá trị của tụ điện C tham gia trong mạch là:

A.

C = (F).

B.

C = 10-4π (F).

C.

C = (F).

D.

C = 10π (F).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có:

Thay (1) vào (2)

 

P = UIcosφ = IUR I = ZC = = 100 C =

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...