** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W).

Giá trị điện trở R tham gia trong mạch là:

A.

R = 50 (Ω).

B.

R = 10 (Ω).

C.

R = 100 (Ω).

D.

R = 75 (Ω).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

R = 50 (Ω).

Giá trị điện trở R tham gia trong mạch: I = cosφ = (A).

R = = 50 (Ω).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...