Cho mạch điện như hình vẽ gồm một

nguồn điện có suất điện động  = 120 V, 

và điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài

gồm các điện trở:

R1 = 25 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 20 Ω,

R4 = 10 Ω, R5 = 70 Ω.

Cho K đóng. Cường độ dòng điện IR2 qua R2 và IR3 qua R3

 

A.

IR2 = 1,25 A; IR3 = 0,30 A.

B.

IR2 = 1,28 A; IR3 = 0,34 A.

C.

IR2 = 1,42 A; IR3 = 1,05 A.

D.

IR2 = 1,51 A; IR3= 1,17 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...