Cho mạch điện như hình vẽ gồm một

nguồn điện có suất điện động  = 120 V, 

và điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài

gồm các điện trở:

R1 = 25 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 20 Ω,

R4 = 10 Ω, R5 = 70 Ω.

Cho K đóng. Cường độ dòng điện IR2 qua R2 và IR3 qua R3

 

A.

IR2 = 1,25 A; IR3 = 0,30 A.

B.

IR2 = 1,28 A; IR3 = 0,34 A.

C.

IR2 = 1,42 A; IR3 = 1,05 A.

D.

IR2 = 1,51 A; IR3= 1,17 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

IR2 = 1,51 A; IR3= 1,17 A.

Khi K đóng, sơ đồ mạch điện có thể         

vẽ lại như sau:

(R3//R5) nt (R2) nt(R1)

Như vậy, có thể thấy cường độ dòng điện

qua R2 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính:

IR2 = I'                     (1)

Tương tự, cường độ dòng điện qua R3 chính là

cường độ I'1 qua nhánh thứ nhất trên hình vẽ:

IR3 = I'1                   (2)

Điện trở tương đương của các điện trở R3 và R5 giữa C và N là:

= 15,556 Ω ≈ 15,56 Ω

Do đó, tổng các điện trở ở mạch ngoài tương đương với:

R’n = RCN + R1 + R2 = 15,56 +25 + 30 = 75,56 Ω

Do đó cường độ dòng điện trên mạch chính và cũng là cường độ dòng điện qua R2 bằng:

I/ =

I' = IR2 = ≈ 1,51 A

Cường độ dòng điện qua R3 bằng: IR3 = I'1 = I'.

IR3 = I'1 = 1,51. ≈ 1,17 A.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...