Cho mạch điện như hình vẽ gồm một

nguồn điện có suất điện động  = 120 V, 

và điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài

gồm các điện trở:

R1 = 25 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 20 Ω,

R4 = 10 Ω, R5 = 70 Ω.

Lúc đầu K mở. Cường độ dòng điện I1 qua R4 và I2 qua R5

A.

I1 = 2 A; I2 = 0,70 A.

B.

I1 = 1,05 A; I2 = 0,45 A.

C.

I1 = 0,92 A; I2 = 0,60 A.

D.

I1 = 0,79 A; I2 = 0,40 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I1 = 1,05 A; I2 = 0,45 A.

Khi K mở, sơ đồ mạch điện như sau:   

[[(R4 nt R3)] // R5] nt (R2) nt (R1)

Điện trở của các điện trở giữa hai

điểm C và N:

RCN =

Thay giá trị bằng số, với R = 20 Ω, R4 = 10 Ω,

R5 = 70 Ω sẽ có được:

RCN

RCN = 21 Ω

Tổng điện trở ở mạch ngoài:

Rn = RCN + R1 + R2 = 21 + 25 + 30 = 76 Ω

Áp dụng định luật Ôm đối với mạch kín bao gồm nguồn điện trở sẽ có được cường độ dòng điện ở mạch kín:

I =

Thay giá trị bằng số, với Rn = 76 Ω, r = 4 Ω, = 120 V:

I = = 1,5 A

Suy ra:

Cường độ dòng điện I1 qua R4:

= 1,5 A

Cường độ dòng điện I2 qua R5:

= 0,45 A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...