Cho mạch điện như hình vẽ gồm một

nguồn điện có suất điện động  = 120 V, 

và điện trở trong r = 4 Ω. Mạch ngoài

gồm các điện trở:

R1 = 25 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 20 Ω,

R4 = 10 Ω, R5 = 70 Ω.

Lúc đầu K mở. Cường độ dòng điện I1 qua R4 và I2 qua R5

A.

I1 = 2 A; I2 = 0,70 A.

B.

I1 = 1,05 A; I2 = 0,45 A.

C.

I1 = 0,92 A; I2 = 0,60 A.

D.

I1 = 0,79 A; I2 = 0,40 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...