Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

Thay R1 bằng một điện trở R’1 = 5 Ω.

Thay R2 bằng một điện trở Rx khác sao

cho không có dòng điện đi qua nguồn '.

Tính R?

 

A.

Rx = 1,11 Ω.

B.

Rx = 1,25 Ω.

C.

Rx = 1,50 Ω.

D.

Rx = 1,65 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...