Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

XCường độ và chiều dòng điện đi qua nguồn ’ là

A.

I’ = 1,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

B.

I’ = 2,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

C.

I’ = 2,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

D.

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Gọi In là điện trở tương đương của các       

điện trở ở mạch ngoài, I và I’ là cường độ

dòng điện qua các nguồn  và ', IC

cường độ chính, và I1, I2 lần lượt là

cường độ dòng điện qua R1 và R2:

UAB = U = Rn . IC                                                          (1)

UAB - rI = ' - r’I’                                                   (2)

= 5 Ω

Thay các giá trị của Rn, r, r', , ' vào (1) và (2):

UAB = U = 5 . IC = 12 - I = 6 - 0,5 I'                                 (3)

Suy ra:

IC; I = 12 - U; I' =

Tại nút A: IC = I + I'   = (12 - U) +              (4)

Giải phương trình (4) sẽ có được U = 7,5 V.

Thay giá trị của U vừa tính được vào các biểu thức của IC, I và I’ sẽ có được:

IC = = 1,5 A; I = 12 - 7,5 = 4,5 A; I' = = - 3 A

I' < 0 nên dòng điện qua ' ngược chiều với chiều dòng điện qua  ’ trên hình vẽ: ’ là máy thu, dòng điện bên trong máy đi từ cực dương sang cực âm.

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...