Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

XCường độ và chiều dòng điện đi qua nguồn ’ là

A.

I’ = 1,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

B.

I’ = 2,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

C.

I’ = 2,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

D.

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...