Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

XCường độ và chiều dòng điện đi qua nguồn ’ là

A.

I’ = 1,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

B.

I’ = 2,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

C.

I’ = 2,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

D.

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...