Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

XCường độ và chiều dòng điện đi qua nguồn ’ là

A.

I’ = 1,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

B.

I’ = 2,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

C.

I’ = 2,5 A, chiều từ cực âm sang cực dương của '.

D.

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I’ = 3,0 A, chiều từ cực dương sang cực âm của '.

Gọi In là điện trở tương đương của các       

điện trở ở mạch ngoài, I và I’ là cường độ

dòng điện qua các nguồn  và ', IC

cường độ chính, và I1, I2 lần lượt là

cường độ dòng điện qua R1 và R2:

UAB = U = Rn . IC                                                          (1)

UAB - rI = ' - r’I’                                                   (2)

= 5 Ω

Thay các giá trị của Rn, r, r', , ' vào (1) và (2):

UAB = U = 5 . IC = 12 - I = 6 - 0,5 I'                                 (3)

Suy ra:

IC; I = 12 - U; I' =

Tại nút A: IC = I + I'   = (12 - U) +              (4)

Giải phương trình (4) sẽ có được U = 7,5 V.

Thay giá trị của U vừa tính được vào các biểu thức của IC, I và I’ sẽ có được:

IC = = 1,5 A; I = 12 - 7,5 = 4,5 A; I' = = - 3 A

I' < 0 nên dòng điện qua ' ngược chiều với chiều dòng điện qua  ’ trên hình vẽ: ’ là máy thu, dòng điện bên trong máy đi từ cực dương sang cực âm.

 

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...