Cho mạch điện như hình vẽ, gồm có:   

Một nguồn điện  = 9 V, r = 1Ω;

R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω; Rh là một biến trở.

Tính theo Jun nhiệt lượng do R1 tỏa ra trong 5 phút trong mỗi trường hợp trên là

A.

Q1 = 1382,4 Jun; Q2 = 2160 Jun.

B.

Q1 = 1481 Jun; Q2 = 2250 Jun.

C.

Q1 = 1728 Jun; Q2 = 2700 Jun.

D.

Q1 = 1944 Jun; Q2 = 3037,5 Jun.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Q1 = 1728 Jun; Q2 = 2700 Jun.

Nhiệt lượng do R1 tỏa ra trong thời gian t = 5 phút hay 300 giây:

Q = R1I12t             

R1 = 4 Ω, do đó:

Khi I1 = 1,2 A: Q = 4.(1,2)2.300 = 1728 Jun

Khi I1 = 1,5 A: Q = 4.(1,5)2.300 = 2700 Jun.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...