Cho mạch điện như hình vẽ, gồm có:   

Một nguồn điện  = 9 V, r = 1Ω;

R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω; Rh là một biến trở.  

Rh có giá trị để cường độ dòng điện đi qua R1 biến thiên trong khoảng I11 = 1,2 A đến R12= 1,5 A là

A.

Rh = 1,4 Ω - 2,6 Ω.

B.

Rh = 1,7 Ω - 3,1 Ω.

C.

Rh = 1,86 Ω - 3,47 Ω.

D.

Rh = 2,1 Ω - 3,7 Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...