Cho mạch điện như hình vẽ, gồm có:   

Một nguồn điện  = 9 V, r = 1Ω;

R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω; Rh là một biến trở.  

Rh có giá trị để cường độ dòng điện đi qua R1 biến thiên trong khoảng I11 = 1,2 A đến R12= 1,5 A là

A.

Rh = 1,4 Ω - 2,6 Ω.

B.

Rh = 1,7 Ω - 3,1 Ω.

C.

Rh = 1,86 Ω - 3,47 Ω.

D.

Rh = 2,1 Ω - 3,7 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Rh = 1,4 Ω - 2,6 Ω.

Gọi I là cường độ dòng điện qua mạch               

chính trong trường hợp dòng điện I1 qua R1

bằng 1,2 A:

I1 = I . = 1,2

I . = 1,2 I = 2 A

Điện trở tương đương của các điện trở R1 và R2 là:

R12 = = 2,4 Ω

Điện trở tương đương của các điện trở trong đoạn mạch AB:

RAB = Rh + R12 = Rh + 2,4

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch kín:

RAB + r = RAB + r = Rh + 2,4 + r = = 6 Ω

Rh + 2,4 + 1 = 6 Ω Rh = 2,6 Ω

Tương tự, với trường hợp dòng điện qua R1 bằng 1,5 A, có thể tính được:

I = 2,5 A và Rh = 1,4 Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...