Cho mạch điện như hình vẽ:      

E1 = 12 V, r1 = 1 Ω; E2 = 6 V, r2 = 0,5 Ω;

R1= 6 Ω; R2 = 6 Ω;

R3 = 4 Ω; R4 = 3,5 Ω; R5 = 4 Ω;

điện trở ampe kế bằng RA = 0,5 Ω.

Cường đô dòng điện I3 qua điện trở R

A.

I3 = 1,26 A.

B.

I3 = 1,05 A.

C.

I3 = 0,86 A.

D.

I3 = 0 A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

I3 = 0 A.

Giả sử các dòng điện có chiều như hình bên.

Áp dụng phương pháp Kiêcsôp, chọn chiều

dương cho các mắt mạng APQB, PCMN,

MDQN như chiều các mũi tên, chúng

ta sẽ có những phương trình:

1 + 2 = (r1 + r2)I + R4I4 + R5I5                    (1)

Thay giá trị bằng số sẽ có được:

(1 + 0,5)I + 4I4 + 4I5 =1 + 2 = 18

  1,5I + 4I4 + 4I5 = 18                                  (1')

R1I1 + R3I3 - (R4 + RA)I4 = 0                              (2)

Thay giá trị bằng số.

6I1 + 4I3 - (3,5 + 0,5)I4 = 0

 6I1 + 4I3 - 4I4 = 0                                       (2')

R2I2 - R5I5 - R3I3 = 0                                         (3)

Thay giá trị bằng số:

6I2 - 4I5 - 4I3 = 0                                             (3')

Tại các nút P, Q, M, N chúng ta có:

I = I1 + I4 = I2 + I5                                          (4)

I1  = I2 + I3                                                      (5)

I5 = I3 + I4                                                       (6)

Từ (2’) và (3’): 6(I1 - I2) + 8I3 + 4(I5 - I4) = 0    (7)

Thay các giá trị của I1, I2, I4, I5 từ (5) và (6) vào (7):

6I3 + 8I3 + 4I3 = 0  I3 = 0

Vậy cường độ dòng điện qua điện trở R3 bằng 0

(Chú ý rằng đây là trường hợp mạch cầu cân bằng, .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...