Cho mạch điện như hình vẽ:      

E1 = 12 V, r1 = 1 Ω; E2 = 6 V, r2 = 0,5 Ω;

R1= 6 Ω; R2 = 6 Ω;

R3 = 4 Ω; R4 = 3,5 Ω; R5 = 4 Ω;

điện trở ampe kế bằng RA = 0,5 Ω.

Cường đô dòng điện I3 qua điện trở R

A.

I3 = 1,26 A.

B.

I3 = 1,05 A.

C.

I3 = 0,86 A.

D.

I3 = 0 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...